Bây giờ cô ấy bắt đầu ah… ah… mỗi cú đánh. Một dòng nước đều đặn chảy ra từ âm hộ của cô, bôi trơn. Ngay khi trò chơi đang diễn ra, âm thanh của Fuch…Fuch… bắt đầu tràn ngập căn phòng. Yagi bắt đầu đẩy mông ra sau mỗi cú giật. Tôi cũng tăng tốc độ. Sau khoảng hai mươi phút làm tình, nước chảy ra từ âm hộ của Yagi. Nước Yin là hạng nhất, và cô ấy đã kiệt sức. Nhưng tôi cứ co giật. Năm phút sau, nước của tôi sắp vỡ tung. Yagi nói – đừng nhỏ tinh dịch vào âm hộ. Tôi muốn thử nghiệm nó. Tôi đến từ Yagi Kéo vòi nước của mình ra khỏi âm hộ của mình. Yagi khuỵu xuống với tốc độ cực nhanh. Anh nhét con cu vào miệng và mút xuống cổ họng. Bây giờ tôi nắm lấy đầu anh ta và giật mạnh bốn hoặc năm lần trong miệng anh ta.

Anh trai không thể kiềm chế trước cặp mông của em gái

Anh trai không thể kiềm chế trước cặp mông của em gái