Bán thân cho xã hội đen để cứu em trai. rằng chúng tôi ở một mình và anh ấy coi tôi là của anh ấy, ngày hôm sau bố mẹ chúng tôi lên thành phố dự tiệc nướng với bạn bè, họ để Luis phụ trách việc nhà. Anh ấy nói với tôi “này lùn tôi đi tắm” Tôi bảo anh ấy đi, ngay khi tôi bước vào phòng tắm, tôi đi ra hiên để nhìn qua cửa sổ phòng tắm khi anh ấy tắm xong, anh ấy bắt đầu lau khô người và đang mặc quần áo tôi rời đi và đi vào phòng của mình khi tôi đang đi tắm bây giờ tôi bắt đầu cởi quần áo khi tôi cúi xuống nhặt quần áo của mình để bỏ vào giỏ giặt Tôi cảm thấy rằng cửa mở và họ nói với tôi “lùn đến lượt tôi hãy nhìn tôi” Tôi nhảy lên và tôi nói với anh ấy này và bạn nhìn xem bạn tìm thấy tôi như thế nào anh ấy nói “chị vẫn nhìn tôi khi tôi tắm”

Bán thân cho xã hội đen để cứu em trai

Bán thân cho xã hội đen để cứu em trai