Khi xuống xe, tôi thấy điện thoại di động của ai đó để lại ở đó. Tôi ngồi đó một lúc, nghĩ rằng đó là ai, anh ta sẽ đến lấy nó. Một lúc lâu không thấy ai đến, tôi cầm điện thoại lên mang theo, nghĩ chắc là ai gọi. Công việc tôi bỏ dở bắt đầu có kết quả. Bởi vì tôi phải quay lại Lucknow vào ban đêm. Sau đó vào buổi tối khi tôi quay lại thì điện thoại reo. Sau đó, tôi nhấc điện thoại và nhận ra đó là một cô gái đang nói chuyện. Cô ấy nói với cô ấy tên của cô ấy là Sonal (một cái tên hư cấu). Anh ấy hỏi tôi đang ở đâu. Sau đó, tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ quay lại Lucknow và bây giờ đang ở nhà ga. Tôi nói – bạn đến nhà ga để lấy điện thoại di động của bạn. Nhưng cô ấy nói – Tôi không thể đến bây giờ. Lại đây đưa điện thoại cho tôi.

Cậu thanh niên số hưởng và chị chủ dâm đãng

Cậu thanh niên số hưởng và chị chủ dâm đãng