Tôi hiểu rằng Surekha cũng muốn nói chuyện với tôi về những lo lắng của cô ấy. Tôi bắt đầu trò chuyện với anh ấy. Sau khi trò chuyện hai hoặc ba ngày, tôi nói với cô ấy những gì tôi nghĩ – Surekha, tôi rất nhớ bạn khi tôi từ trường đại học trở về. Cô ấy nói – tôi cũng vậy! Sau khi nghe những gì cô ấy nói, hai chúng tôi trò chuyện cởi mở. Bây giờ hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện hàng ngày cho đến tận đêm khuya. Ở trường đại học, tất cả chúng tôi đều đi làm và bắt đầu đi chơi cùng nhau. Bây giờ Surekha đã từng hạnh phúc với tôi. Rồi một ngày tôi nói với Surekha rằng tôi yêu bạn. chắc chắn Trả lời có ngay lập tức.

Địt vào lồn vợ của bạn thân từ phía sau

Địt vào lồn vợ của bạn thân từ phía sau