Chúng tôi từng quan hệ tình dục ba lần một tháng. Bây giờ cô ấy cũng đã quen với việc quan hệ tình dục, vì vậy cô ấy bắt đầu đi đến phòng khách sạn. Hai tháng sau, vợ của hiệu trưởng gọi tôi đến văn phòng và nói——Harjinder, anh thường xuyên vắng nhà, có chuyện gì vậy? Tôi thưa với phu nhân – phu nhân có việc ở nhà. Cô ấy nói – tốt, nhưng ngay cả Komal cũng không đến trường vào cùng ngày mà bạn không đến, tại sao lại như vậy! Tôi không biết phải trả lời sao. Phu nhân nói —— nếu ngươi ngoại tình liền lập tức nói, ta sẽ không nói cho ngươi. Tôi đã nói với người phụ nữ – Không có những điều như vậy. Bà nói rằng ngày mai tôi sẽ gọi cho bố mẹ của Komal đang ở trường và hỏi lý do họ vắng mặt.

Em người yêu nghiện làm tình

Em người yêu nghiện làm tình