Không thể cưỡng lại trước cám dỗ của em nữ sinh. rõ ràng là nó có vẻ kích thích đàn ông. Sau đó, em họ tôi nắm lấy ngực của cô ấy, vì cô ấy biết rằng chúng di chuyển rất nhiều khi nhảy và sau đó Jacobo bảo cô ấy không được nắm lấy chúng, và Isabelo đã vâng lời cô ấy. Anh ta giữ nguyên như vậy một lúc nữa cho đến khi hết thời gian và anh ta ngồi xuống. Có vẻ như đàn ông thích chương trình đó. Bằng cách tiếp tục chơi, Jacobo đã thua, và Edith đã áp dụng hình phạt giống như Jacobo đã áp dụng cho Isabel, có lẽ một phần là trả thù hoặc một cái gì đó. Sau đó, Jacobo đứng dậy với dương vật cương cứng của mình và bắt đầu nhảy… những người đàn ông cười nghiêng ngả, tôi không biết tại sao điều đó lại khiến họ cười, nhưng phụ nữ chúng tôi là những người chú ý nhất.

Không thể cưỡng lại trước cám dỗ của em nữ sinh

Không thể cưỡng lại trước cám dỗ của em nữ sinh