Mở tiệc trong rừng cùng em. Sau đó Gabriel, cố gắng làm cho mọi thứ có vẻ bình thường, bắt đầu nói chuyện với tôi. “Seba, tôi đang nói chuyện với bố của bạn và tôi được biết rằng bạn chưa nói với ông ấy bất cứ điều gì về việc bạn cũng muốn tôi dạy bạn quan hệ tình dục,” Gabriel nói. “Ồ, vâng,” tôi lẩm bẩm. Chỉ là tôi sợ bố tôi sẽ nổi giận vì, bạn biết đấy, Đó là những điều cha mẹ dạy con cái… Và ông không phải là bố tôi. “Nhưng tôi đánh giá cao bạn rất nhiều vì tôi đã thấy bạn trưởng thành ở đây, trong phòng này từ rất lâu rồi,” Gabriel trả lời gần như ngay lập tức. Anh ấy sẽ làm bất cứ điều gì cho bạn. “Chúng ta đã cùng nhau bàn bạc,” bố tôi nói nhanh. Và chúng tôi đã đồng ý dạy bạn mọi thứ cùng nhau. -Bố có nghiêm túc không bố?

Mở tiệc trong rừng cùng em

Mở tiệc trong rừng cùng em