Móc cua khiến nước lồn bắn tung tóe. Ana, người đã theo dõi tình hình, bắt đầu hỏi tôi một loạt câu hỏi trong khi cô ấy đang chuẩn bị thức ăn và di chuyển cặp mông tuyệt vời của mình khắp nơi. – Anh có bạn gái chưa David? – Không…. chỉ có bạn bè thôi (tôi nói dối) – Anh đã là một người đàn ông nhỏ bé rồi, nhưng có lạ không khi anh đi bộ cả ngày với cái thiết bị nhỏ bé viêm nhiễm của mình? Anh ấy nói rằng anh ấy đã nhận thấy chỗ phình ra, vì vậy tôi đã cố gắng che giấu sự cương cứng của mình vào thời điểm đó, nhưng điều đó là không thể trong bộ đồ tắm. – Vâng, đôi khi nó xảy ra với tôi và tôi không biết tại sao. Tôi trả lời, kể lể những điều dối trá của mình, để chắc chắn trên thiên đường họ sẽ không cho tôi vào. – Lại đây giải thích cho tôi.

Móc cua khiến nước lồn bắn tung tóe

Móc cua khiến nước lồn bắn tung tóe