Nghỉ hè về quê chơi trò người lớn với em họ. Theo logic, không ai trong chúng tôi quên đi những nhu cầu sinh học không được thỏa mãn của mình và việc chúng tôi thiếu các mối quan hệ xã hội đã dẫn chúng tôi đến một mối quan hệ thân thiết hơn, ngoài tình anh em, chúng tôi còn là những người bạn tâm giao về những mối quan tâm và suy nghĩ của chúng tôi. Không ai từ bỏ cuộc sống bình thường, với bạn đời và con cái, nhưng tình hình hiện tại của chúng tôi không cho phép chúng tôi xem xét khả năng này trong thời gian ngắn, vì vậy chúng tôi chấp nhận những gì chúng tôi có một cách vui vẻ và không vội vàng – và bây giờ còn hơn thế nữa – và chúng tôi cố gắng không gây ra các sự kiện trong khi mẹ tôi cần chúng tôi. Như tôi đã nói, sự tin tưởng và thân mật gần gũi giữa anh tôi và tôi đã thúc đẩy chúng tôi tâm sự với nhau.

Nghỉ hè về quê chơi trò người lớn với em họ

Nghỉ hè về quê chơi trò người lớn với em họ