Ông bố khốn nạn địt con dâu tương lai. Người mà các trò chơi vẫn tiếp tục và với người mà chúng tôi đã khám phá ra những cảm giác mới, Jenny, như tên của cô ấy, cô ấy là Nhỏ hơn tôi hai tuổi, cô ấy rất thân với tôi, cô ấy luôn ở bên cạnh tôi, chúng tôi nhốt mình trong phòng tôi còn chị tôi ở trong phòng cô ấy, tôi cho rằng khi cống hiến hết mình cho những lo lắng của tuổi mới lớn, cô ấy sẽ thoải mái hơn khi không có chúng tôi. Jenny và tôi đã dành hàng giờ để nói chuyện và nói về những người bạn cùng trường của chúng tôi, chúng tôi trò chuyện và dán chặt cơ thể vào nhau, chúng tôi chơi đấu vật và cuối cùng tôi bị dính vào lưng cô ấy, cô ấy chạm vào bộ phận chưa phát triển và có những sợi lông nhỏ của tôi mà cô ấy đã quan sát thấy. cẩn thận. -haha- anh ấy cười và nói thật tò mò!

Ông bố khốn nạn địt con dâu tương lai

Ông bố khốn nạn địt con dâu tương lai