Ông chủ thuê được em giúp việc hàng đẹp. Tôi không biết ai đã mua nó nhưng do sử dụng quá nhiều nên nó ngày càng cũ và bạc màu, dính đầy chất lỏng màu trắng mà chúng tôi làm chảy ra từ những con gà trống luôn sẵn sàng của chúng tôi. Tôi biết có người cất nó trong rương, nhưng lúc này tôi không nhớ là ai. Cho đến hôm nay, sau bao nhiêu năm, chúng tôi vẫn là bạn học của nhau. Nhưng những câu chuyện với họ sẽ đến sau. Bây giờ tôi muốn kể cho bạn nghe về lần đầu tiên của tôi với một người phụ nữ, đó là với Martita. Martina là em họ của tôi. Cha mẹ chúng tôi là anh em và vào thời điểm đó là đối tác trong một công ty. Cha của Martita điều hành chi nhánh Córdoba và ông già tôi điều hành chi nhánh Buenos Aires. Kì lạ thay, các chú của tôi và Martita đến ở nhà.

Ông chủ thuê được em giúp việc hàng đẹp

Ông chủ thuê được em giúp việc hàng đẹp