Trải nghiệm 20 giờ hẹn hò cùng em. tôi tiếp tục chơi những trò chơi trẻ con của mình để cố quên đi trải nghiệm tuyệt vời đó, thậm chí mặc dù tôi thực sự không muốn, tôi mơ mộng về cô ấy mỗi ngày, tôi đã trải qua gần một năm rưỡi trải nghiệm đó và họ trở lại Mỹ, Coria vào năm 1993. Họ trở lại vào năm 1996, một thời gian dài đã trôi qua, tôi đã có không có hợp đồng với cô ấy, trong khoảng thời gian đó tôi có thêm khoảng 5 kinh nghiệm, nhưng không có gì so với điều đó, mặc dù trong những kinh nghiệm đó. Tôi phát hiện ra vấn đề ảnh hưởng đến tôi, Khi tôi làm chuyện đó với M và suy nghĩ về việc “đàn ông đích thực kiểm soát bản thân” in sâu vào đầu tôi, tôi đã lớn lên với một loại tổn thương, tôi phải vật lộn rất nhiều để hoàn thành, đó không phải là điều tốt.

Trải nghiệm 20 giờ hẹn hò cùng em

Trải nghiệm 20 giờ hẹn hò cùng em