Để tôi kiểm tra kỹ trước khi cho tôi uống thuốc. Vào trong và nằm đi nào, tôi đến đây. Hồng ngập ngừng ngay khi anh ấy nghe thấy tên để đi vào. Anh ấy nhớ lại những điều trước đó. Hồng- Không. Không, Babuji, chỉ cần cho tôi thuốc.. Tôi hoàn toàn ổn. Khánh- Bạn là bác sĩ Hay tôi… chúng ta hãy đi vào, đừng cố chấp như vậy. Sanno- Này, đi đi, để Babuji xem, chỉ khi đó anh ấy mới có thể cho thuốc đúng cách. Khánh cũng nói với Hồng- Vâng, vào đi. Tội nghiệp Hồng không Đi chết đi, cô ấy đi trong sợ hãi và lặng lẽ nằm xuống. Mountain King – Có rất nhiều công việc ở bộ trưởng ngày hôm qua, vì vậy anh ấy đã được gửi đi. Tội nghiệp làm việc từ sáng đến tối đã mệt mỏi … cô ấy cứ tiếp tục làm việc.

Vì vô sinh nên người chồng đã nhờ anh trai giúp đỡ

Vì vô sinh nên người chồng đã nhờ anh trai giúp đỡ