Bảo cho tôi số điện thoại của anh ấy. Tôi cũng cho anh ấy số của tôi. Ngay khi đến lớp, tôi đã đặt một cái rất gợi cảm trên WhatsApp của mình DP nên khi anh ấy nhìn thấy số của tôi, anh ấy có thể nhìn thấy nó. Tôi đợi đến tối anh sẽ nhắn tin. Nhưng không có tin tức nào đến từ anh ta. Vì vậy, tôi bắt đầu bằng cách nói xin chào với Phạm. Khoảng mười phút sau, anh ta trả lời. Rồi tình cờ hỏi thăm sức khỏe. Sau đó, một điều rất đơn giản đã xảy ra. Khi anh ấy hỏi về ngôi nhà của tôi, tôi đã nói với anh ấy. Anh ấy nói – Tôi thường đến làm việc ở đó. Vì vậy, tôi cũng nhìn thấy một cơ hội và nói – tốt, bây giờ nếu bạn đến nhà của chúng tôi. Anh bắt đầu hỏi ai đang ở trong nhà. Tôi đã nói với anh ấy tất cả mọi thứ.

Vợ đi cắm trại bị hàng xóm chuốc say rồi địt cả đêm

Vợ đi cắm trại bị hàng xóm chuốc say rồi địt cả đêm